17.05.2024

Beton Yatak

Yazı ve Fotoğraflar: Murat Şensu Haberi Oku

 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak
 • Beton Yatak

Kurbağalıdere Kadıköy yakasının en bilinen derelerinden biridir. Antik çağdaki adı, Kadıköy'ün eski çağdaki adı gibi, Kalkhedon'dur. Şimdiki adının ise genişlediği yerlerde oluşan gölcüklerde üreyen kurbağaların vıraklamasından geldiği düşünülmektedir. Dereye yakıştırılan diğer iki isim, Kuşdili deresi ve Yoğurtçu Dere'dir. İlki güzergahında bulunan Kuşdili çayırından, ikincisi ise derenin denize döküldüğü yerde yer alan Yoğurtçu Parkı'ndan gelmektedir.Kurbağalıdere, Maltepe ilçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde Yeditepe Üniversitesi'nin üst kısmındaki  432.00 metre kotunda bulunan 4. Filo Komutanlığı sahasından doğar. Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinin içerisinde bulunan küçük dereler ile beslenir ve  Kadıköy'de Kalamış Koyu'nda denize kavuşur. Belediye ıslah projesine göre uzunluğu 67.680 metredir. Geçtiği güzergahta 12 tane dere yan kolu ile beslenir. Bu yan kollar Acıbadem, Kasr-ı Ali, Karga, Ayvacık, Örnek, Küçükbakkalköy, 1.Çakmak, 2.Çakmak, Acısu, Çobançeşme, Manolya ve Ataşehir yan kollarıdır. Dere bir çok yerde beton künkler içinde ya da toprak altında ilerlemektedir. Günümüzde denize ulaştığı yerde güvenli bir balıkçı barınağı mevcuttur.18.yüzyılda Kurbağalıdere çevresinde geniş bahçeler içinde şehzade ve paşa konakları bulunduğu bilinmektedir. 1900'lü yıllarda ise özellikle Kuşdili çayırı zamanın eğlence ve mesire yeri olmuştur. O yıllarda derenin her iki kıyısında çay bahçeleri , gazinolar ve konaklar yer almış ve dere en güzel dönemini yaşamıştır. Günümüzden 80-100 yıl önce, flamingoların ve pelikanlığın uğradığı bir alan olduğu anlatılmaktadır.1950'lerde, çarpık kentleşme ile dere kirlenmeye başlar. Önce Kadıköy Gazhanesi'nin atıkları, sonra evlerin lağım suları dere ağzını doldurur. Hızlı bir kirlenme sonucunda dereden yayılan kokular bütün bölgeyi sarar. Zamanla dereden yayılan kötü koku dayanılmaz boyuta ulaşır ve 1970'lerin başında dere kenarındaki çay bahçeleri kaldırılır.1996'da Kurbağalıdere'yi  ıslah ve temizleme çalışmaları başlamış ve bu çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri üstlenmiştir. Bu çerçevede dereyi kuşatacak olan Atıksu  Toplayıcı ve Tünelleri inşa edilmiştir. Hayata geçirilen tesisler  sayesinde dereye atıksu akışı engellenmeye çalışılmıştır. Çamur dip taraması yapılmış, 400 dev kamyon dolusu, 8000 m3 alanlı çöp toplanmıştır. Kadıköy-Kurbağalıdere Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi kapsamında yaklaşım 500.000 m2'lik bir alan üzerinde çalışılmaktadır. Öncelikle dere çevresi doldurularak Kalamış'a ve Moda Koyu'na yürüyüş yolları düzenlenmiştir.Kurbağalıdere Belgesel Fotoğraf Projesi, büyük bir metropol olan İstanbul'un doğal güzelliklerinden birini nasıl yutup sindirdiğini aktarmayı amaçlamıştır. Doğal çevreye saygısız, hatta düşman bir şehirleşme anlayışının sonuçları gösterilmek istenmiştir. Metropol,Kurbağalıdere'yi topraktan ve gökyüzünden  koparmakta, can suyunu kesmekte, buna karşın dere zaman zaman direnmekte, çoğu zaman ise yenik düşmektedir