15.04.2024

Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüyüş

Fotoğraflar: Meltem Ulusoy, Sedef Özge Haberi Oku

 • F: Sedef Özge
 • F: Meltem Ulusoy
 • F: Meltem Ulusoy
 • F: Sedef Özge
 • F: Meltem Ulusoy
 • F: Meltem Ulusoy
 • F: Sedef Özge
 • F: Meltem Ulusoy
 • F: Sedef Özge
 • F: Meltem Ulusoy
 • F: Sedef Özge

Çeşitli kadın örgütleri ve kuruluşlarıyla siyasi partilerden kadınlar, erkekler tarafından işlenen kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve TBMM'yi kadın cinayetleri konusunda acil toplanmaya çağırmak için İstanbul Kadıköy'de yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Okunan basın açıklamasında, kadına yönelik erkek şiddetinin her gün arttığı ve devletin buna yönelik hiçbir önlem almadığı belirtildi. Birçok kentte düzenlenen eylemde devletin ve hükümetin kadın cinayetlerinden sorumlu olduğunu vurgulanan basın açıklamasında şunlara değinildi:

“Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz.

“Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor.

“Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını gözler önüne seriyor.

“Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor. Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz. Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor.

“Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nerede?

“Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz;

Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor!

Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor!

Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor!”

“Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz. Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz!”