17.05.2024

Mahalleliler “Zorla Tahliyelere Hayır!” dedi

Yazı ve fotoğraflar: Sedef Özge Haberi Oku

 • Kent hakkı için düzenlenen eyleme, 'kentsel dönüşüm' adı altında ranta açılan mahallelerin sakinleri de pankartları ve sloganlarıyla katıldı.
 • Kent Hareketleri adına konuşan Ömer Kiriş, kentsel dönüşüm adı altında yapılan saldırıların ranta dayalı olduğunun altını çizdi. Gezi Parkında toplanan İstanbullular, kentsel dönüşüm politikaları adı altındaki rant politikalarını sloganlar ve konuşmalarla protesto etti.
 • Eyleme Londra'dan katılan Profesör Yves Cabannes, İstanbulluların mücadelerinde yalnız olmadığını, dünyada aynı zorlukları çeken ve adaletsizliklere karşı mücadele eden, ırk, din ve milliyet ayrımı yapmadan kent hakkı için çabalayanlar olduğunun altını çizdi ve 'Zorla tahliyelere hayır!' sloganı çerçevesinde buluşulması gerektiğini belirtti.
 • Eyleme Ataşehir, Ayazma, Bedreddin, Gülsuyu-GÜlensuyu, Sulukule ve daha pek çok mahallenin sakinleri de katıldı ve kurulan açık kürsüde söz alarak sesini duyurdu.
 • GÜLDAM temsilcisi olarak eyleme Gülsuyu-Gülensu mahallesinden katılan Erdoğan Yıldız, 'rantsal dönüşüm'ün mahallelileri hiçe saydığını belirterek 'elli yıllık yaşam alanlarımızı bir avuç rant çetesine teslim etmeyeceğiz' dedi.
 • Fener-Balat-Ayvansaray Derneğinden Çiğdem Şahin, 'kentsel dönüşüm' projeleri çerçevesinde 'geleceğimize dair haklarımızın elimizden alındığını, tarihimizin ve kültürümüzün yağmalandığını' belirtti.
 • Cesare Ottolini, tüm dünyada zorla tahliyelere karşı barınma ve konut hakkı için mücadele eden International Alliance of Inhabitants (Uluslararası Kent Sakinleri Birliği - IAI) örgütünün temsilcisi olarak eyleme katıldı.
 • 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu adına konuşan Hayati Can, 3. köprünün İstanbul'da yol açacağı hasarı anlattı
 • Beyoğlu için Mücadele İnisiyatifi temsilcisi Cem Tüzün, Beyoğlu'nun alışveriş merkezleri ve otellerle rant merkezine dönüştürüldüğünü anlattı
 • Kent hakkına sahip çıkma ve demokratik bir kent yönetimi talep etme amacıyla düzenlenen eyleme, Bandista grubunun bazı üyeleri de katıldı.
 • Taksim Gezi Parkındaki ağaçlar, içeriği açıklanmayan bir proje için kesilmek üzere kırmızı artı işaretleriyle işaretlenmiş. Kamusal Sanat Atölyesi, kent hakkı için gerçekleştirilen eylem kapsamında kentsel dönüşüm politikalarını protesto etmek amacıyla bu ağaçlardan birini yörük kültürüne özgü 'Çarpana' adlı dokumayla süsledi.
 • 'Çarpana' performansında mahalle derneklerinin üyeleri rol aldı
 • Eylemde pankartların yanı sıra, 'Kentsel Dönüşüm' karşıtı sloganlarla süslenmiş şemsiyeler kullanıldı

"Rantsal dönüşüm" ve "soylulaştırmaya" karşı mahallelerin sesini duyurmayı hedefleyen "Kent Hakkı için Açık Kürsü" eylemi, mahalle dernekleri, demokratik kitle örgütleri ve Ataşehir, Ayazma, Bedreddin, Gülsuyu-Gülensu, Tarlabaşı, Sulukule’nin de aralarında bulunduğu mahalle temsilcilerinin katılımıyla 29 Ocak Pazar günü Taksim Gezi Parkında gerçekleştirildi.

Eylemde sık sık “Barınma hakkımız engellenemez,” “Kentsel rantsal dönüşüme hayır!” “Zorla tahliyelere hayır!” sloganları atıldı ve ''50 senelik mahallemizi bırakmayız'', ''Evime, kentime, yaşam alanıma dokunma'' pankartları taşındı.

İçeriği açıklanmayan bir proje için kesilmek üzere ağaçları işaretlenmiş olan Gezi Parkında kurulan kürsüde, Kent Hareketleri adına söz alan Ömer Kiriş, “Kentsel Dönüşüm” adı altında mahallelere yapılan saldırıların ranta dayalı olduğunu ve “varsılların hâkimiyetini pekiştirip yoksulları taşraya sürmeyi” hedeflediğini söyledi.

Londra’daki University City College’dan gelerek eyleme katılan Prof. Yves Cabannes, zorla tahliyelerin yanı sıra 3. köprü ve kanal projelerini eleştirdi. Prof. Cabannes, mücadelenin bölünmeden, tek vücut olarak “Sıfır tahliye! Zorla tahliyelere hayır!” sloganlarının altında birleşerek sabırla zafere ilerlemek gerektiğini belirtti.

Gülsuyu-Gülensuyu Mahallesinden eyleme katılan GÜLDAM temsilcisi Erdoğan Yıldız, kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra 3. köprü ve ormanların katledilmesine karşı da mücadele ettiklerini belirtti.

Fener-Balat-Ayvansaray Derneği’nden Çiğdem Şahin, kamusal alanların halkın kullanımına kapatıldığını, okulların satıldığını, mahallelerin yıkılarak otel ve alışveriş merkezlerine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Uluslararası Kent Sakinleri Birliği (IAI) üyesi Cesare Ottolini, yıkımlara ve zorla tahliyelere karşı inisiyatifin mahallelilerin ellerinde olmasının; mahallelerin kaderini, şehirleri global krizle yüz yüze bırakan neoliberal politikaların değil, bu bölgelerde yaşayan kent sakinlerinin kendi politikalarının belirlemesinin gerektiğini söyledi.

3. Köprü Yerine Yaşam Platformundan Hayati Can ise, 3. Köprünün İstanbul için bir cinayet olduğunun altını çizdi.

Beyoğlu için Mücadele İnisiyatifi adına söz alan Cem Tüzün, Tarlabaşı’nın dönüştürülmesinin “ne tarihi ve kültürel mirasa, ne de bölgede yaşayan nüfusa faydası olduğunu” söyledi.

Daha sonra kürsü mahalle ve öğrenci temsilcilerine açıldı. Eylem, Kamusal Sanat Laboratuvarı’nın dev dokuma performansı ve Bandista grubunun bazı üyelerinin müzik gösterisiyle sona erdi.