20.07.2024

“Sınırlara, Uluslara, Sınırdışına Hayır!"

Yazı ve fotoğraflar: Sedef Özge Haberi Oku

  • Hiçbir suç işlememiş olan göçmenler, sınırı geçmek istedikleri için demir parmaklıklar arkasına hapsediliyor. Edirne'de yeni açılan 'Alıkoyma Merkezi' '5 yıldızlı otel' olarak lanse ediliyor.
  • Göçmen Dayanışma Ağı ve Transborder'ın ortak eyleminde okunan basın açıklamasında 'Küresel eşitsizliklere ve ırkçılığa,  baskı ve kontrol mekanizmalarına, kapatılma merkezlerine, duvarlara, ve sınırdışı edilmeye karşı, onurlu bir hayat için, serbest dolaşım hakkını, sınırların kaldırılmasını ve yerleşme hakkını savunuyoruz' ifadesi yer alıyor.
  • Edirne'deki eyleme farklı ülkelerden gelen ve göçmenlik ve sınırların tartışıldığı Transborder konferansı için İstanbul'da bir araya gelen eylemciler katıldı
  • 'Alıkoyma merkezi'nde zorla tutulan göçmenler de eyleme parmaklıklar ardından sloganlar ve alkışlarla destek verdi.
  • Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını göçmenlerden 'korumayı' amaçlıyor. Eylemde açılan pankartta, 'Frontex değil Özgürlük' ifadesi yer alıyor.
  • Göçmenlerin suçlu muamelesi görerek demir parmaklıklar ardına hapsedildiği '5 yıldızlı otel', AB fonuyla 1 yıl önce inşa edilmiş ve 6 ay önce kullanıma sokulmuş.
  • 'Frontex değil, kardeşlik'. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını göçmenlerden 'korumayı' amaçlıyor.

Yunanistan-Türkiye sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmenlerin demir parmaklıklar ardında zorla tutulduğu Edirne'deki yeni "Alıkoyma Merkezi" önünde, Transborder (Sınır Ötesi) Aktivistleri ve Göçmen Dayanışma Ağı (GDA), bir basın açıklaması ve protesto eylemi gerçekleştirdi. Eyleme yurtdışından ve Türkiye’den altmıştan fazla eylemcinin yanı sıra Edirne Kent Konseyi, DİSK ve STK üyeleriyle demir parmaklıklar ardındaki Somali, İran, Kuzey Irak, Afganistan gibi ülkelerden göçmenler destek verdi. AB fonuyla inşa edilen ve basına “5 yıldızlı otel” olarak lanse edilen “Alıkoyma Merkezi” önündeki basın açıklamasında, "Burası bir hapishanedir, burada hiçbir suç işlememiş insanlar hapsedilmektedir” sözleriyle, AB desteğiyle uygulanan göçmen politikalarının sorunun kaynağına inilmedikçe çözüm değil, daha büyük sorunlar ürettiği vurgulandı. “Sınırsız, Ulussuz, Sürgünsüz bir Dünya” sloganının yanı sıra, eylemciler ve pencerelerden eyleme destek olan göçmenler, "Azadi" "Özgürlük" "Freedom" "Liberte" diye haykırdı. Basın açıklaması Transborder katılımcıları tarafından farklı dillerde okundu.

 

Basın açıklamasının ardından eylemciler, Edirne halkıyla ve göçmenlerle dayanışma olanakları ve yöntemlerini tartıştı. Göçmen sorununun sadece sınır kentlerinin sorunu olmayıp uluslararası bir sorun olduğu ve şu ana kadarki politikaların bir çözüm üretmekten uzak kaldığı vurgulandı. Yunanistan’dan gelen eylemciler, Türkiye-Yunanistan sınırına Yunanistan hükümetinin inşa etmeye başladığı tel örgünün bir çözüm üretmeyip daha çok ölüme neden olacağının altını çizdi. Bulgaristan ve Ukrayna’dan gelen eylemciler, kendi ülkelerinde göçmenlere yönelik uygulanan baskı ve yıldırma politikalarının yanı sıra, göçmenlerle dayanışmada nasıl bir yöntem izlediklerini anlattı ve ülkeler arası işbirliğinin önemini vurguladı. Edirneli katılımcılar da Edirne’nin yerli halkının göçmen sorununa duyarsız kaldığını; bir bilgilendirme ve dayanışma ağıyla bu sorunun üstesinden gelmek ve göçmenlere ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamak için adım atılacağını belirtti.

 

Edirne’de gerçekleştirilen basın açıklaması, aynı zamanda Transborder konferansının kapanış eylemi oldu. Transborder kapsamında, Almanya, Fransa, Mali, Yunanistan, İrlanda, Ukrayna, Bulgaristan, Danimarka gibi AB içinden ve dışından farklı sivil toplum örgütleri, aktivist grupları ve dayanışma ağlarının üyeleri, İstanbul'da Galatasaray ve Mimar Sinan Üniversitelerinde 15-16-17 Mart'ta göçmen hakları, göçmen politikaları, dayanışma olanakları ve alınması gereken önlemlerle atılması gereken adımları tartıştı.